image banner
TIN TIÊU ĐIỂM
  • Đại hội Chi bộ điểm tại thôn Đá Thượng, xã Lạng Phong nhiệm kỳ 2022 - 2025
  • Xã Lạng Phong tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ - khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu
  • Những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bảo vật quốc gia
  • Khu Căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu, 1927 - 1945 - Phần 3

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đã thống nhất cao ban hành Quy định mới về...

image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

Bản quyền thuộc UBND xã Lạng Phong Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: Hoàng Anh Cương - Công chức Văn hóa xã

Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Lạng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Điện thoại: 0229.386.305

Email: langphong.nhoquan.ninhbinh.gov.vn